Välkommen till Görans Taxi

Görans Taxi är ett mindre taxibolag som varit fristående sedan 2011 men tillhört ett större bolag sedan många år tillbaka. Företaget har tre bilar varav en är en storbil, plats för åtta passagerare. Vi kör även bud för olika företag.

Här åker du med erfarna, säkra förare med god lokalkännedom. Det är viktigt för oss att våra kunder känner sig trygga och blir väl bemötta. Vi sätter trafiksäkerhet i högsta fokus med bilar som servas och ses över regelbundet. Bälteskuddar finns med i varje bil.

Välkommen med Er bokning!